دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه نصرت نظام، ۱۳۰۲ ش

عریضه نصرت نظام، ۱۳۰۲ ش

نصرت نظام از ساعد السلطان، پسر آصف اعظم کردستانی، به دلیل تصرف املاک و آزار و اذیت خانواده اش به مجلس شکایت کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ تير ۱۳۰۲ ش
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B33
  •