دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت چهار زن کردستانی، ۱۳۴۰ ق

شکایت چهار زن کردستانی، ۱۳۴۰ ق

اسناد شامل موارد زیر است: عریضه مهتابان، نجیبه، حمیده، و خورشید لقاء به مجلس شورای ملی و شکایت از عدلیه کردستان که در گرفتن حق آنان از قوام التجار و سالار مفخم کوتاهی می کند؛ وزارت عدلیه از عدلیه کردستان خواسته اگر حکم قطعی شده آن را اجرا و به زنان در گرفتن حقشان کمک کند؛ مجلس به درخواست این زنان از وزارت عدلیه خواسته که به این امر رسیدگی و نتیجه را اعلام کند؛ شکایت زنان کردستانی از اینکه حکم داده شده از سوی عدلیه کردستان اجرا نشده و آنان نتوانسته اند به حق خود برسند و تقاضا کرده‌اند با کمک ژاندارم و به زور حق آنان گرفته شود و پاراف شده که به وزارت عدلیه ارجاع داده شود؛ مجلس شورا طی تلگرافی به زنان کردستانی نوشته شکایت آنان به وزارت عدلیه فرستاده شده و از سوی آن وزارت خانه از عدلیه کردستان خواسته شده است که حکم را اجرا کند؛ وزارت عدلیه از عدلیه کردستان خواسته اگر حکم قطعی شده، آن را اجرا و به زنان در گرفتن حقشان کمک کند. در پاراف آمده به عارض ابلاغ شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ جمادی‌الاول ۱۳۴۰ ق تا ۲۷ شعبان ۱۳۴۰ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B28
  •