دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دعوت احترام الدوله از فرمانفرما

دعوت احترام الدوله از فرمانفرما

اعلام آمادگی احترام الدوله برای فراهم ساختن اسباب آسایش فرمانفرما و در اختیار گذاشتن خانه و اموالش به او

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۱ ق تا ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B21
  •