دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخواست گندم، ۱۳۲۳ ق

درخواست گندم، ۱۳۲۳ ق

عرض حال علی اکبر باشماقچی در باب اینکه مادرش هر روز از طلوع آفتاب تا غروب برای گرفتن نان به نانوایی می رود و دست خالی برمی گردد؛ درخواست گندم برای مادرش از فرمانفرما؛ و دستور فرمانفرما به حاکم بروجرد، مجیرالملک، برای دادن پنجاه من گندم به وی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ شعبان ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B19
  •