دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت فاطمه خانم از شهبندر عثمانی، ۱۳۲۲ ق

شکایت فاطمه خانم از شهبندر عثمانی، ۱۳۲۲ ق

فاطمه خانم، ورثه عبد الرحیم، از همدستی شهبندر کریم بیگ با امام جمعه و اسماعیل به منظور واگذاری ناحق قسمتی از ارثیه شوهرش به محمد علی معین التجار به مبلغی کمتر از ارزش واقعی املاک شکایت کرده است. به ادعای فاطمه خانم، طلب محمدعلی از عبدالرحیم ساختگی است و علیرغم دادخواهی از کریم بیگ، به خاطر شراکت وی در منافع، هیچ ترتیبی به تظلم خواهی او داده نشده است. در سند دیگری کریم بیک باش، شهبندر عثمانی، از خود در برابر شکایت فاطمه خانم، همسر مرحوم عبدالرحیم، به سفارت عثمانی رفع اتهام می کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۲ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A8
  •