دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صدور حواله برات برای ایران خانم

صدور حواله برات برای ایران خانم

درباره صادر کردن حواله برات برای نواب علیه ایران خانم همسر مرحوم حاج آقا از مالیات مأخوذه [دریافت شده از منطقه هرسین]

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۲۰ ق تا ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A5
  •