دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعای ارث از سوی جهان خانم، ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۲ ق

ادعای ارث از سوی جهان خانم، ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۲ ق

در سال ۱۳۱۹ ق، محمد میرزا ایروانی الاصل ساکن سنندج، در هنگام سفر به مکه در کربلا وصیت می کند که بخشی از اموالش به عتبات فرستاده شود. پس از مرگ او جهان خانم کردستانی تقاضای سهم الارث می کند و خود را تنها وارث او می داند. اما این ادعا باید در حضور حاکم شرع ثابت شود. از جمله اسناد مربوط به این ماجرا متن وصیت محمد میرزا، تقسیم اموال او، سواد تأییدیه ورثه بودن جهان خانم، تظلم خواهی همسران محمد میرزا، عریضه جهان خانم، و چند سند دیگر است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۹ ق تا ۱۳۲۲ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A24
  •