دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری دختر ایزک بیک

مستمری دختر ایزک بیک

سواد کاغذی مبنی بر تعیین مبلغی از سوی امین السلطان به عنوان مستمری برای دختر ایزک بیک

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۲۱ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A22
  •