دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

املاک عصمة السلطنه، ۱۳۲۳ ق

املاک عصمة السلطنه، ۱۳۲۳ ق

سواد تلگراف وزارت خارجه به مجرب الدوله، کارگزار سنندج، درباره املاک عصمة السلطنه، همسر مرحوم احتشام الملک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ جمادی‌الاول ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A21
  •