دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

نویسنده تقاضای عفو تقصیر می کند، به خاطر دادن دوا به منصور الملک؛ توضیح می دهد که عمه اش، خورشید سلطان، او را تحریک کرده و وی فریب او را خورده بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۲۰ ق تا ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A2
  •