دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

موقوفه والیه حسن جهان خانم، ۱۳۲۱ ق

موقوفه والیه حسن جهان خانم، ۱۳۲۱ ق

سواد کاغذ وزارت خارجه به ناصرالملک، حاکم کرمانشاه، در مورد قریه جامه شوران کردستان که از سوی والیه حسن جهان خانم به منظور تعزیه و سوگواری برای امام حسین وقف شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۱ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A18
  •