دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه حلیمه و دخترش جمیله، ۱۳۲۳ ق

عریضه حلیمه و دخترش جمیله، ۱۳۲۳ ق

عریضه حلیمه خانم، زوجه علیخان والی (کارپرداز کرکوک)، و جمیله، دخترش، به وزارت خارجه و تقاضای کمک از ایران برای رسیدگی به قتل شوهرش، غارت اموال، و بی پناهی آنها. سند دیگر، سواد کاغذ وزارت خارجه است که نصرالله مرشد الدوله در جواب نوشته است که به دلیل سفر شاه تقاضای آنان معطل مانده و به محض بازگشت، شاه را مطلع می کند و هر مرحمتی به دست کارگزار کردستان برای آنان ارسال می شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۳۲۳ ق تا ۲۴ رجب ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A15
  •