دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه حلاوه خانم به وزارت خارجه

عریضه حلاوه خانم به وزارت خارجه

حلاوه خانم، تبعه عثمانی و همسر علیخان بنی اردلانی که در کرکوک کارمند کارپردازی ایران بوده و در حال خدمت توسط اشرار عثمانی کشته شده، در خواست دریافت حقوق شوهرش را دارد. دولت عثمانی به خاطر این‌ که شوهر او ایرانی بوده این درخواست را نپذیرفته و آن را به دولت ایران حواله داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۲ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118A11
  •