دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

معصومه خانم و دیگران در بیروت

معصومه خانم و دیگران در بیروت

از راست به چپ: کشورالملوک، بغدادخاتون (دختر کشورالملوک)، معصومه خانم، و هادی نیکخواه در بیروت

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کشور الملوک ملک آرا
  • متعلق به مجموعه کشورالملوک ملک آرا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13109A11
  •