دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین شهربانویه خانم و همسرش، ۱۲۹۷ ق

صلح نامه بین شهربانویه خانم و همسرش، ۱۲۹۷ ق

صلح نامه بین شهربانویه خانم، فرزند آقا علی رضای ده آبادی، و زوجه ملا حسین (فرزند حاجی ملا ابوالحسن) و همسر خود، در خصوص تمام حقوق و ادعاهای مربوط به دو طغری که هرکدام سی تومان قیمت دارند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ محرم ۱۲۹۷ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید احمد موسوی رکن آبادی
  • متعلق به مجموعه سید احمد موسوی رکن آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13107A9
  •