دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند مالی مربوط به سکینه سلطان بیگم، ۱۳۴۹ ق

سند مالی مربوط به سکینه سلطان بیگم، ۱۳۴۹ ق

چهار رونوشت از سندی که در آن سکینه سلطان بیگم (فرزند حاجی سید علی وکیل الرعایای میبدی) مبلغ بیست و پنج تومان مستمری دیوانی خود را به دولت واگذار می کند تا به جای قیمت اضافه مالیات خالصه قریه میبد محسوب گردد. او در پایان تأکید کرده است که دیگر هیچ حقی به مستمری خود ندارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ شعبان ۱۳۴۹ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید احمد موسوی رکن آبادی
  • متعلق به مجموعه سید احمد موسوی رکن آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13107A8
  •