دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

برگ‌هایی از شناسنامه بی بی سکینه وزیری هامانه

برگ‌هایی از شناسنامه بی بی سکینه وزیری هامانه

صفحه اول، سوم، و ششم شناسنامه بی بی سکینه وزیری هامانه، فرزند خانم زهرا سلطان [؟] و میرزا ابوالقاسم، متولد هشت اسفند هزار و دویست و نود و سه، ساکن روستای هامانه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۰۸ ش
  • ابعاد ۱۰ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید احمد موسوی رکن آبادی
  • متعلق به مجموعه سید احمد موسوی رکن آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13107A6
  •