دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

واگذاری اموال سید محمود به بی بی رقیه

واگذاری اموال سید محمود به بی بی رقیه

یادداشتی مبنی بر اینکه نویسنده [احتمالا سید محمود موسوی رکن آبادی] تمام اثاث منزل خود در رکن آباد را به همسر خود بی بی رقیه داده است. دو قالی کوچکی که به عنوان سوغات از مکه برای همسر خود آورده نیز متعلق به وی می باشد و تمام حیوانات طویله نیز به بی بی رقیه تعلق دارد. درختهای سرشاه، درختهای پشت باغ سید علاءالدین موسوی، درختهای پسته، و هر درخت دیگری که متعلق به نویسنده است به همسرش بی بی رقیه واگذار شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید احمد موسوی رکن آبادی
  • متعلق به مجموعه سید احمد موسوی رکن آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13107A11
  •