دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سجل احوال سید محمود موسوی رکن آبادی

سجل احوال سید محمود موسوی رکن آبادی

سجل احوال سید محمود موسوی رکن آبادی (فرزند لیلی خانم و میرزا سید محمد) که در تاریخ ده جوزا [خرداد] ۱۲۹۶ با بی بی رقیه موسوی رکن آبادی ازدواج کرده است. فرزندان وی عبارتند از: بی بی ربابه، آقا حسین، محمدآقا، میرزا محمدصادق، و میرزا علیرضا.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شهريور ۱۳۰۸ ش
  • ابعاد ۱۹ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید احمد موسوی رکن آبادی
  • متعلق به مجموعه سید احمد موسوی رکن آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13107A1
  •