دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سردار مقتدر

سردار مقتدر

عبدالحمید غفاری ملقب به سردار مقتدر، همسر نوش آفرین خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ شیبانی
  • متعلق به مجموعه فرخ شیبانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 13105A2
  •