دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ایستاده از راست: جمشید امانت، رشید امانت؛ نشسته: از اقوام ارباب رستم گیو، دولت خانم [دولت رستم] (مادر سرور خانم [امانت])

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۶.۵ سانتيمتر
  • مجموعه ها پرویز ورجاوند
  • متعلق به پرویز ورجاوند
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13103A1
  •