دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختلاف ملکی میان نظم الممالک و جانجان خانم، ۱۳۲۸ ق

اختلاف ملکی میان نظم الممالک و جانجان خانم، ۱۳۲۸ ق

اختلاف در خصوص اجاره ملک و فسخ آن میان نظم الممالک و جانجان خانم (دختر محسن خان مرندی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ رجب ۱۳۲۸ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کیوان و رفیعی
  • متعلق به مجموعه آذر کیوان و محمد رضا رفیعی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1280A8
  •