دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره سفارش و خرید لوازم مربوط به اندرون

نامه درباره سفارش و خرید لوازم مربوط به اندرون

نامه درباره پرداخت دستمزد مأموران، تهیه اسباب مورد نیاز مخاطب از اندرون و ارسال به ارومیه، خرید گوشت برای اندرون، و تهیه پارچه برای پالتو

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۴ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها کیوان و رفیعی
  • متعلق به مجموعه آذر کیوان و محمد رضا رفیعی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1280A6
  •