دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سند دریافت وجه

سند دریافت وجه

دریافت وجه ناصر لشکر

نمای تفصیلی

  • تاریخ رجب ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها کیوان و رفیعی
  • متعلق به مجموعه آذر کیوان و محمد رضا رفیعی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1280A5
  •