دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صندوق آهنی

صندوق آهنی

متعلق به منورالدوله مجتهدی (مادربزرگ رضا رفیعی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۵۳ × ۱۱۵ × ۵۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها کیوان و رفیعی
  • متعلق به مجموعه آذر کیوان و محمد رضا رفیعی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1280A30
  •