دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت حساب پرداخت وجه

صورت حساب پرداخت وجه

صورت حساب پرداخت وجه به افراد مختلف مانند محمدصادق آقا سرهنگ، نصرالله خان، و سطوت السلطنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها کیوان و رفیعی
  • متعلق به مجموعه آذر کیوان و محمد رضا رفیعی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1280A3
  •