دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره مطالبه وجه امین العلماء

نامه درباره مطالبه وجه امین العلماء

گزارش نویسنده نامه از مطالبه سیصد تومان توسط امین العلماء و توضیح در این خصوص به زنی که نام وی نیامده و حضرت علیه عالیه خوانده شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها کیوان و رفیعی
  • متعلق به مجموعه آذر کیوان و محمد رضا رفیعی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1280A2
  •