دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه میان هاجر و خواجه نفس

بیع نامه میان هاجر و خواجه نفس

بیع نامه فروش یک دانگ و ۲ طوج از بکدور طاحونه و یک دانگ از زمین قریه دکایاران (مشهور به آسیاب شریف)، از جانب وکیل هاجر، خواهر احمد و فرزند حسین، به کدخدازاده خواجه نفس، فرزند خواجه عینی، به مبلغ یک تومان تبریزی و۵۰۰۰ دینار.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۱۹۰ ق
 • یادداشت ها

  سند بر روی کاغذ فرنگی چسبیده و مرمت شده است.

 • مجموعه ها ساعد السلطان
 • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1277A5
 •