دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پنج نامه از [صدیقه خانم] به [ساعدالسلطان]

پنج نامه از [صدیقه خانم] به [ساعدالسلطان]

پنج نامه از [صدیقه خانم] به ساعدالسلطان: درباره دریافت دو رأس بره و دو کناره قالی از جانب ساعدالسلطان و تحویل بره ها به دو نفر دیگر، درخواست خرید لباس فرنگی، و جزییات دیگر؛ درباره قیمت [قریه] دانان، سفارش خرید وسایل ورزش و اسباب بازی از تهران، و سفارش ارسال نامه های محرمانه توسط میرزا موسی؛ درباره ژان (درد زایمان) انیس خانم و حضور [صدیقه خانم] بر بالین او به مدت ۳ شب و پرسش درباره میزان سرنان خانه (گویا شادباش تولد نوزاد) و سفارش حضور در [سنندج]؛ احوال پرسی از ساعدالسلطان و عدم توجه از جانب ساعدالممالک؛ احوال پرسی از سر عشق و عرض سلام عطا [الله]، زهره و اهل خانه.

نمای تفصیلی

  • آفریننده صدیقه خانم (مجموعه ساعد‌ السلطان)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1277A28
  •