دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادای قرض با واگذاری ملک

ادای قرض با واگذاری ملک

واگذاری سهم باغ توسط عفت شاه مریم، خواهر عباس، درازای مبلغ دو تومان و پنج هزار دینار، به خواجه محمد حسین، فرزند حسن، با ذکر حدود آن.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۱۶۳ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1277A2
  •