دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسنادی درباره قتل دختر رشید

اسنادی درباره قتل دختر رشید

اسناد شامل: رضایت نامه بین محمد رشید، فرزند لطف الله، و احمد، فرزند محمد علی، با گواهی شاهدان. محمد رشید، پدر مقتول، رضایت می‌دهد که قتل دخترش با تفنگ عاریتی به دست احمد غیر عمد بوده؛ درخواست تبرئه احمد خان و تقاضای مجازات کدخدا علی محمد، به عنوان عامل اصلی در قتل [دختر رشید]، (۱۰ صفر ۱۳۴۰)؛ گزارش [مباشر ساعدالسلطان در قریه میرکی] در چند نوبت درباره قتل دختر رشید به دست احمد، با تفنگ ورندل از آنِ پدر دختر و گویا به تحریک آقا جان برادر قاتل و جلب رضایت پدر مقتول با اعطای ۱۳ تغار گندم از جانب برادر قاتل، فرار قاتل و دستگیری او و برادرش، در ضمن آن، به شکایت محمد امین، گماشته وکیل السلطان، در عدلیه درباره دزدی در همین هنگام و جلب رضایت او و ذکر وضعیت مالیات، موجودی و قیمت انواع جو و گندم نیز پرداخته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۲ ق تا ۱۳۴۰ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1277A15
  •