دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت حساب رعایای قریه مارچ

صورت حساب رعایای قریه مارچ

صورت حساب (بنیچه) رعایای قریه مارچ در سال ۱۳۱۰ ش برای ساعدالسلطان (مالک قریه) به قرار بیست شاهی یک قران همراه با اسامی رعایا که یکی از آنها آمینه خانم است (ردیف ۱۰، سمت چپ). قرار آنها مبنی بر تقسیم دانگی پیش از تحویل است یعنی هر کس بر اساس میزان محصول برداشتی مالیات می پرداخته و میزان آن در سند برای هر فرد جداگانه مشخص شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ربیع‌الثانی ۱۳۵۰ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1277A13
  •