دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به میرزا محمد رضا معتمد

نامه به میرزا محمد رضا معتمد

نامه [اسدالله فرزند آقا خان] به محمد رضا معتمد [کردستان] و مؤاخذه او درباره عدم ارسال وجوهات مربوط به دو سال به والیه [همسر والی کردستان]

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1277A11
  •