دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک زن

یک زن

این عکس متعلق به آلبوم مجموعه فیروز فیروز به شماره فقره 1275A1 است. نوشته در حاشیه عکس: «رقاصه حرم خانه محمدحسن میرزا ولیعهد تبریز که شب و روز به عیاشی مشغول از مملکت بی اطلاع بوده یک وقت خبر دادند که رضا خان شاه شده شما تشریف ببرید آن وقت از خواب بیدار شده از ایران اخراج نمودند.» یک نسخه دیگر از همین عکس تحت عنوان «ملیحه» در همین آلبوم به شماره فقره 1275A41 موجود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فیروز فیروز
  • متعلق به مجموعه فیروز فیروز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1275A3
  •