دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک زن جوان

یک زن جوان

این عکس متعلق به آلبوم مجموعه فیروز فیروز به شماره فقره 1275A1 است. نوشته در حاشیه عکس: «سوگلی سلطان احمدشاه قاجار»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فیروز فیروز
  • متعلق به مجموعه فیروز فیروز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1275A10
  •