دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قبض پرداخت اجاره

قبض پرداخت اجاره

قبض پرداخت اجاره توتون زار و پول آب فاطمه صغری خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۷.۵ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرهاد
  • متعلق به مجموعه فرهاد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1266A8
  •