دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فیش پرداخت پول آب، ۱۳۲۲ ش

فیش پرداخت پول آب، ۱۳۲۲ ش

قبض پرداخت وجه برای قنات زبیده خاتون

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۲۲ ش
  • ابعاد ۱۲ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرهاد
  • متعلق به مجموعه فرهاد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1266A7
  •