دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروش ملک، ۱۲۰۹ ق

فروش ملک، ۱۲۰۹ ق

فروش ملک آقا محمدحسین به فرزندان آقا کاظم و رضایت همسر وی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ربیع‌الثانی ۱۲۰۹ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرهاد
  • متعلق به مجموعه فرهاد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1266A10
  •