دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هفت رساله در پزشکی

هفت رساله در پزشکی

چند رساله در طب از جمله دستور آشامیدن شیر الاغ که سید اسمعیل موسوی عریضی یزدی در تاریخ ۱۲۵۰ ق آن را به جهت ناخوشی رحم و برای زنانی که حمل به هم نمی‌رسانند نوشته و درباره علاج سرعت انزال و ضعف باه هم سخن گفته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
  • متعلق به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مرکز است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1262A3
  •