دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کلیات سها شیرازی

کلیات سها شیرازی

شامل اشعار محمد تقی خان شیرازی معروف به سها از جمله مثنوی عاشق و معشوق در باب عشق دو هم‌جنس و سرانجام عارفانه آن

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲۶۷ ق
  • مجموعه ها مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
  • متعلق به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مرکز است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1262A2
  •