دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اداره نظمیه به ناصرالملک، ۱۳۲۸ ق

اداره نظمیه به ناصرالملک، ۱۳۲۸ ق

نامه اداره نظمیه به ناصر الملک و ابراز نارضایتی از عدم همکاری او با مأمورین احصائیه برای سرشماری و درخواست برای همکاری او با این مأموران و دادن نام و سن زنان خانواده خود به آن‌ها. ناصر الملک قبلا از دادن اسامی خانواده خود به مأموران سر باز زده بوده به این عذر که مسلمان است و این ترتیب دور از اسلامیت است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۳۵۶۲-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A5
  •