دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه سکینه به ریاست وزراء

عریضه سکینه به ریاست وزراء

عریضه از سکینه، مادر حسینعلی خان مدیر روزنامه بدر، به ریاست وزراء مبنی بر اینکه فرزندش چندی است به علت نامعلوم در نظمیه توقیف است و اینکه عرایضش راه به جایی نبرده است. او می‌نویسد که طی چهل روز اخیر که حسینعلی خان توقیف شده، عیال و همشیره‌ها و خانواده حسینعلی خان دچار سختی‌های فراوانی شده‌اند، از جمله اینکه او (سکینه) به هنگام آوردن عریضه به مقر ریاست وزراء افتاده و پایش مجروح شده و دخترش (خواهر حسینعلی خان) از هول بچه‌اش را سقط کرده است. سکینه خانم درخواست کرده که اگر فرزندش مقصر است تکلیف او و ممر گذران خانواده اش را مشخص نمایند و پاسخ بدهند. پاکت همراه با این عریضه خطاب به «کابینه محترم ریاست وزراء» است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ دى ۱۳۰۲ ش
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ( ۰-۹۵۶۷-۰-۰ن، ۱-۹۵۶۷-۰-۰ن)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A31
  •