دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه و نامه‌های مربوط به زهرا سلطان

عریضه و نامه‌های مربوط به زهرا سلطان

عریضه و نامه‌های مربوط به زهرا سلطان، دختر فیلبانباشی: ۱- نامه تظلم خواهی زهرا سلطان دختر فیلبانباشی در مورد دریافت حقوقش. او ابتدا شرح می‌دهد که چطور در زمان خروج دو تن از اعضای سفارت روسیه از ایران به او هشدار داده بودند اگر اوضاع مملکت برهم خورد، صاحب منصبان سفارت روسیه تو را نخواهند شناخت و فرزندانت که بی پدر مانده‌اند، اسیر خواهند شد. در ادامه، زهرا سلطان از مراجعه‌اش به هیأت وزرا در روز بیست وهفتم ماه می‌نویسد و اینکه چگونه به تحریک اطلاع السلطنه (رئیس دفتر هیأت دولت) و میرزا خلیل (منشی دفتر) که با شوهر زهرا سلطان خصومت دیرینه دارند، سرایدارها چادر به سر وی تکه تکه کرده و اظهار داشته اند که رئیس الوزراء به آنها سپرده که دختر فیلبانباشی را از نزدیک شدن به وزرا بازدارند. زهرا سلطان منتظرآمدن وزیر خارجه شده، ولی به دلیل مراقبت سرایدارها موفق به دیدار او نشده است. در همان زمان، وزیر مختار روسیه با وزیر خارجه ملاقات داشته و زهرا سلطان از او می خواهد که وساطتش را نزد وزیر خارجه بکند. او روز دوشنبه بیست وهشتم به سفارت روسیه مراجعه می‌کند و قصد ملاقات با سفیر روسیه را داشته، اما از نایب قزاق شنیده که یفرن (یکی از اعضای سفارت) ورود دختر فیلبانباشی به داخل سفارت را قدغن کرده است. این در حالی است که، به گفته زهرا سلطان، مردم عادی می توانند به سفارت یا مجلس بروند و تظلم خواهی کنند، اما او که فرزندانش تبعه سفارت هستند از این امکان بی بهره است. او سپس از ابتلای دو تن از فرزندانش به حصبه می‌نویسد و اینکه برای مداوای آنها به نزد صدرالعلماء رفته و پول دارو را قرض گرفته است. صدرالعلماء نیز به کنسول روسیه نامه نوشته که اولاد این زن اتباع شما هستند، حق آنها را از دولت بگیرید. زهرا سلطان تهدید کرده است که در ایام عید به در منزل صدرالعلماء متحصن خواهد شد. همچنین او از دستخطی می‌نویسد مربوط به دوره مظفرالدین شاه که در آن او شاه زنان خوانده شده است. زهرا سلطان، در ادامه، از مخاطب نامه خواهش دارد که دستخطش را که یک ماه پیش در پاکت گذاشته و برای وی ارسال کرده به او تحویل دهد؛ ۲- نامه‌ای بر سربرگ سفارت دولت روسیه مقیم دربار ایران به تاریخ ۲۶ آپریل ۱۹۱۶م [۶ اردیبهشت ۱۲۹۵ش] که نویسنده از تظلم خواهی دختر فیلبانباشی شکایت دارد که برای او ایجاد زحمت کرده است؛ ۳- نامه‌ای بر سربرگ ریاست وزراء خطاب به وزارت مالیه به تاریخ ۲۵ اسد ۱۳۳۵[ق] مبنی بر اینکه طبق تصویب جلسه هیأت وزراء، از این پس حقوق فیلبانباشی باید به دخترش زهرا سلطان خانم تعلق گیرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۸۹-۲۴۹-۱۴م،۰-۳۲-۱۷۸۸-۱۱م، ۱-۳۱-۱۷۸۸-۱۱م، ۰-۳۱-۱۷۸۸-۱۱م، ۰-۳۰-۱۷۸۸-۱۱م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A27
  •