دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه ای احتمالا از عین السلطنه

نامه ای احتمالا از عین السلطنه

نامه ای احتمالا از قهرمان میرزا سالور (عین السلطنه) به همراه یک صورت خرید؛ در این نامه او از کسالت احوال خود در الموت قزوین می‌گوید و از مخاطب گله دارد که چرا هنگام سفر به مکه او را بی خبر گذاشته است. عین السلطنه از مخاطب می خواهد که در مکه گوسفندی از طرف او قربانی کند. او همچنین ضمن احوال پرسی از حال فخرالملک [احتمالا شوهر خواهرش، فخر الملک اردلان] و همسر وی، نوشته که اگر می دانست مخاطب قصد سفر به مکه را دارد او را تا بیروت همراهی می کرد و حالا هم به محض بهبود و رسیدن از الموت به تهران قصد دارد برای ملاقات با هرمز میرزا [برادرزاده اش] به بیروت برود. عین السلطنه مخاطب را در خصوص اجاره شتر و منزل در مکه و مدینه راهنمایی کرده، از حضور زری در این سفر اظهار خوشحالی کرده، و از مخاطب التماس دعا دارد. او همچنین از مخاطب خواسته است که در بیروت، هرمز میرزا را که در مدرسه در حال تحصیل است ملاقات کند. برگ سوم یک صورت خرید مایحتاج روزمره است که در آن به دریافت لیره از زری و خرید گوسفند برای حاجی افخم الدوله [احتمالا برادرش، فریدون میرزا سالور] اشاره شده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده قهرمان میرزا سالور (عین السلطنه)
  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۳۸۴۲-۳۰۱۰-۱-۰ ا، ۳۸۴۲-۳۰۱۰-۲-۰ ا، ۳۸۴۲-۳۰۱۰-۳-۰ ا)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1261A1
  •