دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه قدرت خانم با نصرالله خان صبوری (كسروی)

نکاح نامه قدرت خانم با نصرالله خان صبوری (كسروی)

نکاح نامه قدرت خانم، دختر فتح الله خان تبريزی، و ملك الادب ميرزا نصرالله خان صبوری (كسروی)، ۱۳۲۵ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۵ ق
  • مجموعه ها کسروی
  • متعلق به مجموعه کسروی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1254A18
  •