دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 نکاح نامه فاطمه خانم (بهجت خانم) با ميرزا جلال الدين خان خضرايی، ۱۳۴۶ ق

نکاح نامه فاطمه خانم (بهجت خانم) با ميرزا جلال الدين خان خضرايی، ۱۳۴۶ ق

نکاح نامه فاطمه خانم (بهجت خانم)، دختر ميرزا عليخان فخيم الدوله (كسروی)، با ميرزا جلال الدين خان خضرايی، پسر ميرزا محمد صادق خان، ۱۳۴۶ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۶ ق
  • مجموعه ها کسروی
  • متعلق به مجموعه کسروی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1254A16
  •