دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه رقیه سلطان بیگم و محمدعلی

نکاح نامه رقیه سلطان بیگم و محمدعلی

نکاح نامه رقیه سلطان بیگم، دختر میرزا علیقلی اصفهانی (جابر انصاری)، و محمدعلی، فرزند کلبعلی ماربامانی، با مهریه یک صدتومان که با سه دانگ ملکی در قریه ماربامان جی اصفهان مصالحه شده است، ۱۲۵۱ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ جمادی‌الاول ۱۲۵۱ ق
  • ابعاد ۴۱ × ۷۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها کسروی
  • متعلق به مجموعه خصوصی رضا کسروی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1254A11
  •