دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یادداشتی از اعتضاد دیوان به فتحعلی

یادداشتی از اعتضاد دیوان به فتحعلی

یادداشتی احتمالا از لطفعلی اعتضاد دیوان (آقا جان) به پسرش فتحعلی امیرابراهیمی

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات را خانواده در اختیار ما گذاشته‌اند.

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1251B73
 •