دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه فاطمه سلطان

شناسنامه فاطمه سلطان

کپی شناسنامه فاطمه سلطان که در دوره پهلوی صادر شده است. تاریخ تولد فاطمه سلطان ۱۷ تیر ۱۲۷۸ ش و تاریخ صدور شناسنامه ۱۳۱۲ ش

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ ارديبهشت ۱۳۱۲ ش
  • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
  • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1251A8
  •