دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تربیت نسوان

تربیت نسوان

این کتاب ترجمه فصل هایی از کتاب تحریر المرأه، نوشته قاسم امین (منتشر در قاهره ۱۸۹۹) است که میرزا یوسف آشتیانی (اعتصام الملک)، پدر پروین اعتصامی، از عربی به فارسی ترجمه کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ محرم ۱۳۱۸ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی تبریز
  • متعلق به کتابخانه مرکزی تبریز
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۰ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1148A1
  •